Symbolspråket

Symboler är universella

För att kunna skapa berörande texter med få ord, är man hjälpt av att ha förståelse för symbolspråket. Det går rakt in i läsaren på ett subtilare sätt än med beskrivande ord. Symboler förstås universellt och användes långt innan skriftspråket. I ursprungskulturer är symbolerna viktiga för att vörda gudar och  signalera social status.

Färgsymbolik

Färger skickar också olika signaler. Vi talar om varma och kalla färger och kan genom att medvetet välja exempelvis isblått eller brandgult, ge en stämning åt en bild eller när vi vill presentera oss själva genom kläderna.

Symbolers roll i psyket

Den analytiska psykologins fader, CG Jung forskade mycket på symboler, främst för att använda dem i tolkningen av drömmar, för att på så sätt få tillgång till det omedvetna. Det omedvetna som driver långt mer av vårt beteende än vi kanske anar. Skrivandet är ett annat sätt att komma i kontakt med de mönster som präglats in i oss redan sedan fosterlivet; vår moders biokemiska uppsättning under graviditeten påverkade hur vi skapades.

Att ha kunskap om de vanligaste arketyperna är ett vasst verktyg i författarens verktygslåda.  Arketyperna kan förstås som urtyper eller mallar för personligheter. Tänk till exempel “hjälten”, “drottningen” och det “det ensamma barnet”. I våra sagor blir arketyperna tydliga med figurer som Dummerjöns, Peter Pan eller Pomperipossa.  Samma rollfigurer reproduceras i olika tappningar hela tiden.

Vi behöver också komma i kontakt och bli vän med de arketyper som är dominanta i oss själva,. När vi reagerar onaturligt kraftigt på en upplevelse (ilska, avundsjuka)  är det vårt arketypiska komplex som aktiveras, det vill säga att

Snappywriter symbolik

Tre färger är medvetet utvalda på Snappywriter för att symbolisera de tre ben

Självkännedom- Mystiken – svart. Ner i myllan för att finna guldet. Den feminina energin, nattens eftertänksamhet. Själens mörker, Barnets förberedelse inför livet i det svarta moderlivet. I drömmen, med sinnena lätt förvridna, kommer nya insikter om varandet. Insikter att överföra som ord till pappret. När vi vågar vara i kontakt med det fördolda hittar skaparkraften en väg ut i ljuset till allas glädje.

Skrivkonsten-Naturen-Grönt.

Publicering – Passionen- rött. Delandet, livsglädjen. Förälskelse och kärlek. Hej världen! Titta vad jag har skapat!