Företagskultivering

Idag handlar inte marknadskommunikation enbart om att berätta om tjänst eller produkt. Idag köper kunden lika mycket varumärket utifrån dess hållbarhet och kultur. (se Petter Stordalen)

För att attrahera rätt medarbetare och chefer och för att nå en alltmer medveten marknad av kunder, villiga att ta sina pengar till just din vara/tjänst, krävs att en företagskultur baserad på värderingar och syften som är hållbara över tid.

I workshops får ditt företag hjälp med att mejsla fram:

Varför ska marknaden vilja ha just oss?
Kärnvärden – vilka grundläggande värderingar har vi?
Huvudsyfte – vad bidrar vi till världen med? Enkelhet är mottot.

Visionära mål 
Vart befinner vi oss om 2, 10 och 25 år? Skriv ett vision statement.