Lär dig symbolspråket

Symboler är universella För att kunna skapa berörande texter med få ord, är man hjälpt av att ha förståelse för symbolspråket. Det går rakt in i läsaren på ett subtilare sätt än med beskrivande ord. Symboler förstås universellt och användes långt innan skriftspråket. I ursprungskulturer är symbolerna viktiga för att vörda gudar och  signalera social … Continue reading Lär dig symbolspråket