Fixar du det långa loppet?

Människan kan normalt hantera stress bra. Det som skadar oss och kan orsaka långvarig sjukdom är när vi inte balanserar stressiga perioder med vila.   Eller så här: det autonoma nervsystemet består av två delar: Det sympatiska som håller oss på tårna och räddar livet vid det som uppfattas som hot, och det parasympatiska som … Continue reading Fixar du det långa loppet?