Balansera det feminina och maskulina

Det mesta i världen är dikotomier – dag och natt, liv och död, sol och måne, upp och ner, kvinna och man. Det ena är det andras förutsättning för att tillsammans bilda en helhet. Den mest universella dikotomin  är just den mellan manligt och kvinnligt beskriven av psykoanalytikern Carl Jung  som anima och animus. Den manliga och … Continue reading Balansera det feminina och maskulina