Skrivarverkstaden

Ibland behöver man en puff för att få igång kreativiteten. Här får du massor av skrivövningar med olika inriktningar!

 

Kom i kontakt med den inre guiden

  • Flödesskriv under 3 minuter (sätt timern på mobilen). Om du fastnar i tankar skriver du ändå, lyft aldrig pennan från pappret.
  • Fortsätt meningen och skriv bara de först orden som kommer oavsett hur konstiga de låter:
    Jag är värdefull därför att ……….men när jag glömmer bort det gör jag detta……………….mot mig själv och det är inte alltid gynnsamt i långa loppet. Om jag istället skulle …………….vore det ett helt nytt steg i en annan riktning som jag kanske gått för men glömt, eller som är helt ny för mig.

Skönlitterärt skrivande