Jannike Nordensson

  • Min mamma säger att jag skrev och satte samman meningar i 3-årsåldern. I mellanstadiet tyckte fröknarna att jag skulle bli författare.
  • Men livet tog som för så många andra en snirklig bana över en rad saker som var viktigare att göra: skaffa familj, utbildning och karriär.
  • Skrivandet för egenreflektion och dialog har dock alltid funnits med i form av privata  dagböcker, dikter och glömda bokmanus.
  • Och så glider livsbanan oundvikligen tillbaka. Det är det som den analytiska psykologins fader, CG Jung kallar individuationsprocessen. Människans psykologiska drift att bli hel; ett med sig själv.
  • Alla möten, kurser, kunskaper sammansmälter i min passion för hållbar självutveckling, ett inre skapande men nu genom gemenskapen i att vara människa, genom det skrivna ordet.
  • Mina värdeord; de principer som jag strävar efter att leva i är: Mod – Egenmakt – Nyfikenhet
  • Samtliga bilder utom porträttbilder (som är tagna av Carolina Risberg-Hansson), är mina. De allra flesta är dessutom från en och samma plats i Universum – Stumholmen i Karlskrona, där jag fotat året om sedan 2015. Se hemsida www.stumholmen.com och Instagram

 

Utbildningar och Yrken

Det är ingen slump att Nyfikenhet är en av principerna i Snappywriter – jag älskar att lära nytt! Nedan följer ett urval från min bakgrund inom skrivande med specialinriktning mot hållbarhet, självutveckling, ledarskap, psykologi och skrivande.