Två vetenskapsartiklar på samma uppslag i Dagens Nyheter (180304) handlar om life writing:

“Metoo- koden som förändrade världen” (DN 180304)

Den ena berättar om Tekniska museet i Stockholms nya utställning Digital now#4 –  En kod som förändrar världen #metoo . Med big data, visualiseras hur #metoo blev viral.

#metoo-fenomenet är livsberättande i genren vittnes-berättelser i twitterformat – “detta hände också mig!” Dessa vittnesberättelser är också ett sätt att visa medkänsla både med andra, och med sig själv. Delandet är en av grundpelarna i självmedkänsla. Livsresan lättas när vi inser att vi delar smärtan av att vara människa.  En helande process påbörjas både i individ och kollektiv

Den andra artikeln av Karin Bojs heter “Så bygger medborgarna sitt stora världsträd” (180304)

Genealogi är en genre i livsberättandet. Här är det individuell släktforskning  av amatörer, som leder till att forskare får stora mängder data att använda för att skapa sig en skarpare bild av vår gemensamma historia. Resultatet blir ett världsträd för mänskligheten.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *