Känn dig själv! uppmanar Oraklet i Delphi. När vi inte längre styrs av omedvetna drifter utan känner och accepterar oss själva, startar en helande process. Genom skrivandet blir själ och ande synliga för oss och resan mot ett synkronicerat själv och därmed en fredligare yttervärld startar.  Skrivandet är en terapeutisk process och ett utforskande, inte bara av ens inre utan även samtiden eller historien.

Att skriva är också att få tankarna att klarna, lära sig definiera tydligare mål och att hitta sin röst – både privat och professionellt. Företag med en tydligt nedskriven vision som är kommunicerad till alla i personalen, måluppfyller snabbare och effektivare än de som inte gör det.

Det personliga skrivandet är att slänga ner en insikt på en servett när man väntar på tåget, eller i en dagbok med sidenomslag med en tunn kalligrafi penna. Det kan vara journalistens vassa krönika strax innan deadline eller mormors återblick över släktleden – med hennes egen historia invävd. Det personliga skrivandet kan mynna i en lång textsamling som får ett August-pris, men det kan lika väl bli ett brev som aldrig ska läsas av någon än man själv som man sedan bränner – som ett symboliskt avslut på en lång resa.

För mig är skrivandet som att andas, att få respit från plikt och krav men också att hitta nya vägar ut ur gamla tillstånd och in i nya. I gamla dagböcker kan jag visst känna igen många av  dagens tankar- man är den man är – men mycket har också förändras genom tiden.

Allt du behöver är papper och penna. Jag föredrar det analoga skrivandet i första skedet. För utkast, tankar och kreativitet. Datorn är sedan bra för att disponera text både kortare låttexter eller längre material.

En kurs med Snappywriter tar dig in i dig själv eller ditt företags kärnvärden,  med en rad övningar och genom att du lär dig att ge och få respons, det vill säga ett gensvar på det skrivna. Jag gillar inte orden “kritik” eller ens “feedback”. Respons handlar om vad dina ord aktiverar för inre respons hos mig som läser. Det ger en fingervisning om hur texten uppfattas, men texten är din. Responsen är en gåva till själen.

“Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.” Hjalmar Söderberg ur “Doktor Glas”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *