Att läsa är att tänka nytt, men mycket av läsandet glömmer vi bort. En stor glädje i livet är att återfinna gamla halleluja-moments.

Genom att föra en läsdagbok samlar man inte bara titel och författare, utan också minnet över vart man befann sig när man läste och vilka lärdomar man drog av just den texten vid det tillfället.

Det behöver inte vara långa essäer, utan bara stolpar för att påminna sitt framtida jag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *