Klarna tankarna med skrivandet

Känn dig själv! uppmanar Oraklet i Delphi. När vi inte längre styrs av omedvetna drifter utan känner och accepterar oss själva, startar en helande process. Genom skrivandet blir själ och ande synliga för oss och resan mot ett synkronicerat själv och därmed en fredligare yttervärld startar.  Skrivandet är en terapeutisk process och ett utforskande, inte bara … Continue reading Klarna tankarna med skrivandet