Blogg

Lär dig symbolspråket

Symboler är universella För att kunna skapa berörande texter med få ord, är man hjälpt av att ha förståelse för symbolspråket. Det går rakt in i läsaren på ett subtilare sätt än med beskrivande ord. Symboler förstås universellt och användes långt innan skriftspråket. I ursprungskulturer är symbolerna viktiga för att vörda gudar och  signalera social … Continue reading Lär dig symbolspråket

Ha koll på skrivreglerna och typsnittet

Skrivprocessen består av två pelare: Den flödiga, fria, kreativa skrivprocessen Den strikta, systematiska redigeringsprocessen Det finns många sätt att sparka igång och vara i skrivprocessen. Skapa en särskilt plats - mental eller fysisk, skriva i grupp, göra olika skrivövningar för att bara nämna några. Redigeringsprocessen däremot, den är väldigt tydlig och bara att följa utan krusiduller. … Continue reading Ha koll på skrivreglerna och typsnittet