Skriv om livet

Klicka på bilden för info om Jannike Nordensson

I vårt ständiga livsberättande skapar vi människor meningen med existensen. Svåra händelser, lyckliga minnen, storslagna drömmar, viktiga möten, sorgliga avsked – alla dessa enskilda händelser, dessa livspunkter – sammanfogas och tolkas som historien om barndomen, kärleken, sveket och framtidshoppet.

Genom att systematiskt skriva och skriva om sin historia, får livet en ny innebörd så att framtiden kan ha ett innehåll i linje med själens önskan.

Snappywriter är en ABCD – modell* för hållbart ledarskap genom strategiskt livsberättande. 

A: Vem är jag och vart kommer jag ifrån?
Du skriver dig till kunskap om familjehistoria, kulturpåverkan, nuvarande familjesystem, varför du befinner dig där du är i dagsläget för att kunna göra en medveten lägesförändring (eller upptäcka att du kan vara nöjd med det du har).

B: Vilka värderingar vill jag leva efter? Vilka principer ska styra livsvalen så att jag kan dö tillfreds?
Här skriver vi fram vilka kärnvärden som är viktigaste, syftet med min närmaste livsresa och en vision för framtiden.

C: Vart vill jag? I det kreativa skrivandet släpper vi taget om konventioner och gamla mönster och öppnar upp för nya möjligheter. Fritt och utan begränsningar leker vi med olika roller och möjligheter. Vi utforskar olika litterära stilar, både inom livsberättelsen, men även fiktionen.
Du lär dig grunderna i de korta skrivformaten som aforism, dikt, novell för att du, om du önskar, ska kunna publicera dig.

D: Hur tar jag mig dit jag vill på bästa sätt? Dags att prioritera bland de olika möjligheter som ligger framför dig. Vad ska du börja med och när? Vi jobbar med mål, affirmationer och visualisering för att sedan skrida till verket!

Efter avslutad kurs tar du med en individuell karta –  “De fem bästa”:

  • De bästa relationerna
  • Den bästa hälsan
  • Det bästa jobbet
  • Den bästa boplatsen
  • Det bästa sättet att ge tillbaka till Världen av mina talanger

En rad evidensbaserade och effektiva metoder från bland annat psykologi, ledarskapsträning, skrivande (kreativt, dokumentärt-, skönlitterärt etc.), hållbarhet och systemteori, är invävda i övningarna.

Men vi dyker också ner i mystiken och de eviga livsfrågorna. Vi släpper taget och tar nya, målmedvetna grepp, sprungna ur dina personliga, grundade värderingar och i självmedkänsla. Vi lär oss helt enkelt att balansera yin och yang, den feminina och maskulina principen genom yttre, vedertagen kunskap och i kontakten med den inre vägledningen.

Yin&Yang. Den feminina och maskulina principen.

Intressanta föreläsningar och inspirerande skrivövningar, varvas med avspänningsövningar och vägledda meditationer för att minska påslaget av stresshormoner och därmed komma i kontakt med den inre visdomen.

Häng med genom:

  1.  Boken “Snappywriter”
  2.  Online-kursen  på Udemy eller
  3.  Boka en IRL-workshop redan idag!

* ABCD-modellen är baserad på Ramverket för strategisk, hållbar utveckling (FSSD) utformad av svenska hållbarhetsforskare.